banniere CCI 2

Reamintirea "modului de utilizare" a perioadei de 15 zile CCI

"Les Quinzaines CCI" sunt càlàtorii cu bicicleta, unde locurile si orele de întâlnire sunt propuse de CCI. Nu este nimic organizat ; este precizat numai locul de întâlnire, în fiecare searà. Puteti veni în timpul càlàtoriei, în ziua în care vreti, si puteti pleca tot atunci când doriti. Între fiecare etapà, itinerarul este liber : puteti merge 50 sau 150km, în functie de starea pe care o aveti momentan (puteti sà vizitàti locuri turistice, sà và odihniti, sà mâncati etc). Este foarte recomandat sà aveti "o micà foaie" pe bicicleta voastrà. Fiecare biciclist este îndependent : fiecare participant trebuie sà se alàture prin propriile sale moduri la "Quinzaine", sà-si aleagà itinerarul între fiecare punct de întâlnire, sà aibà echipamentul sàu (bicicletà, piese de reparatie si de schimb etc). În càlàtoriile CCI, campingul salbatic este des practicat. Atentie : toate masinile care và însotesc sunt înterzize! Este cerutà înscrirea la asociatie. În fiecare zi, participantii se întâlnesc la ora 19:00 în fata primàriei fiecarui oras în care se aflà, si afiseazà un mesaj care îndicà locul de camping ales, pentru cei care sunt în întârziere. Cyclo-Camping-International nu îsi asumà responsabilitàti în caz de accidente.

Joomla SEF URLs by Artio